Onze accommodatie

Het accommodatiebeheer wordt uitgevoerd onder de vlag van de Stichting Veldsport Accommodaties Nijmegen, kortweg de SVAN. Het beleidsterrein van de SVAN omvat beheer en exploitatie van onze accommodatie; dus al het onroerend goed, de horecavoorzieningen en wat daar mee te maken heeft. Daarnaast is ook "De Manege" (als gebouw/terrein) onder beheer van de SVAN gebracht.

Aanspreekpunt en bestuurslid voor velden en het terrein is Ton Sterk; het clubhuis en horeca valt onder Rob Huijbers.

De uitvoering van het onderhoud van het clubhuis en de velden is meestal in handen van de firma’s die ook geleverd hebben. Met de meesten zijn onderhoud- en servicecontracten afgesloten.
De dagelijkse onderhoudswerkzaamheden zijn in handen van Frans Litjes. Verder is er elke dinsdag en donderdag een geweldig klusteam aanwezig voor overige kleine én grote klussen op de accommodatie.

Informatie over het gebruik van de accommodatie vindt u in de volgende documenten:
Clubhuis, bar en snackcounter(pdf)
• Huishoudelijke regels voor het gebruik van de velden van NMHC "Nijmegen" (pdf)
• Huishoudelijke regels voor het gebruik van "De Manege’(pdf)

Verhuur of gelegenheid geven tot sportbeoefening op de accomodatie(pdf)

• 
Bestuursreglement : Alcoholgebruik in de sportkantine NMHC "Nijmegen"(pdf)


ACCOMMODATIE PLANNING

Op de club is het e-mailadres [email protected] beschikbaar voor de aanvraag van de volgende zaken:
 
  1. Het aanvragen van oefenwedstrijden op weekenddagen (of doordeweeks) dat er geen competitie draait.
    Kijk, voor u een aanvraag doet, eerst zelf even in het wedstrijdschema van de betreffende dag wat er nog open staat. Wedstrijden worden gepland op vaste tijden, te weten: 09.00 - 10.30 - 12.00 - 13.30 - 15.00 en 16.30 uur. Houdt daar bij de aanvraag rekening mee.
  2. Het reserveren van een ruimte op de club voor vergaderingen, teamoverleg e.d.
    Deze reservering worden vastgelegd in de clubagenda.
  3. Het plannen van de trainingstijden voor senioren.
    Voor de trainingen van de senioren, junioren en jongste jeugd teams moet u bij Niels Papen, de technisch manager, zijn.
De veldindeling