Commissies/vrijwilligers

Stichting Tophockey Nijmegen
Henk Peters VoorzitterWaarom een STN?

De afgelopen jaren heeft het tophockey in Nederland een sterke ontwikkeling doorgemaakt. Deze verdergaande professionalisering van het tophockey heeft geleid tot verdergaande sportieve en financiële verantwoordelijkheden en de daarmee gepaard gaande bestuurlijke inspanningen.
 
Om al deze ontwikkelingen nu en in de toekomst mogelijk en beheersbaar te kunnen houden is de Stichting Tophockey Nijmegen (STN) in het leven geroepen. Deze stichting vormt naast de NMHC (de vereniging), de SVAN (Stichting Veld Accommodaties Nijmegen) de derde bestuurlijke tak en heeft alleen betrekking op de activiteiten van Heren 1 en Dames 1.
 
De STN heeft als doelstelling het tophockey binnen de NMHC te faciliteren in organisatorische en financiële zin. Daartoe vallen het technisch beleid, het budget, de sponsoring, spelers en trainers binnen de verantwoordelijkheden van de STN.
 
Het bestuur van de STN bestaat uit Theo Geominij (voorzitter en sponsoring), Han van Wijk (secreatris) en Boudewijn van Doorewaard (penningmeester). Momenteel zijn er nog twee vacatures voor de coördinatoren voor Dames 1 en Heren 1, die wij op korte termijn verwachten in te kunnen vullen.
 
Met de oprichting en de bestuurlijke invulling van de STN zijn wij in staat een meer gerichte aandacht te geven aan de spelers en begeleiding van Dames en Heren 1 en zullen door een betere spreiding enkele bestuursleden ontlast worden van dubbeltaken.

Sponsoren

Agenda

Nog geen agenda punten.