No-show beleid bij fluitbeurt

Nieuws afbeelding
Beste hockeyers,


Zoals jullie weten wordt van alle spelers vanaf de B-junioren verwacht dat zij hun scheidsrechterskaart halen en beschikbaar zijn voor het fluiten van hockeywedstrijden. Dit is ook opgenomen in het arbitragereglement van de club, te vinden onder 'arbitrage' op onze website.


Alle spelers worden regelmatig opgeroepen om een wedstrijd te fluiten en het grootste deel komt zijn/haar verplichting richting de club ook keurig na.
We merken echter ook dat het regelmatig voor komt dat een scheidsrechter niet komt opdagen, of niet beschikbaar is en ook niet zelf voor vervanging zorgt.


Daarmee dupeert de speler veel partijen: de teams die de wedstrijd moeten spelen, zijn/haar eigen team dat hier ook op wordt aangesproken en de mensen van de arbitragecommissie die iedere week met veel inzet de indeling van de scheidsrechters organiseren.


Het bestuur van NMHC "Nijmegen" heeft daarom besloten om vanaf 10 maart a.s. strikter de regels in het arbitragereglement te handhaven, met name de regels in artikel 7 van het arbitragereglement, dat luidt:


Artikel 7. Sancties.
1. De scheidsrechter die niet of te laat verschijnt kan door de AC, namens het bestuur van de vereniging, worden aangemeld bij de tuchtcommissie van de vereniging.
2. De tuchtcommissie kan besluiten tot schorsing van een lid voor een of meerdere wedstrijden, een geldboete voor een team, het ontzeggen van toegang tot de terreinen van de NMHC Nijmegen, alsmede ontzetting uit het lidmaatschap, zoals bedoeld in de statuten in artikel 10 onder lid 1.
3. Aanvoerders en coaches hebben zich te houden aan de aanwijzingen van de AC, dan wel aan die van de tuchtcommissie of het bestuur bij de uitvoering van opgelegde sancties.


Natuurlijk willen we liever niet dat het zover gaat komen. Daarom nog eens op een rijtje.
1. Als je wordt opgeroepen om een wedstrijd te fluiten, dan zorg je er voor dat je er op tijd bent;
2. Wanneer je om wat voor reden dan ook echt niet kunt, dan zorg je zelf voor vervanging!! Vervanging kan worden gevonden binnen je team, maar ook daarbuiten.
3. Natuurlijk kunnen we ons voorstellen dat het best lastig is als je voor de eerste keer een jeugdteam moet fluiten. Als jouw team daar behoefte aan heeft kun je je daarom aanmelden voor een fluittraining via [email protected] Deze zal dan in principe plaatsvinden tijdens een van de reguliere trainingen.


Graag vertrouwen wij er op dat jullie allemaal jullie verplichtingen richting jullie club zullen nakomen.

 
Geplaatst op 5-3-2018 | Arbitrage

Gerelateerde nieuwsberichten

Leuke bijverdienste? #FluitMeeOpNMHC!

Sponsoren