AED op de club (entree)

Nieuws afbeelding Beste allemaal,

Een weetje uit de categorie 'je kan er maar van op de hoogte zijn':

Ook onze vereniging heeft net als vele andere sportverenigingen een AED (automatische externe defibrillator) hangen. En wel in de hal -entree- van ons clubhuis, bij de sproei- en lichtbediening. Deze AED wordt periodiek door ons gecontroleerd en is in goede staat.

Met sportieve groet,

Marnix van Trigt
Verenigingsmanager

 
Geplaatst op 14-10-2021 | Laatste Nieuws