Inschrijvingsformulier lid (en vrijwilliger)

Vul dit formulier s.v.p. zo volledig mogelijk in en verzend het daarna.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Gewenst lidmaatschap
   
Aanvullende persoonlijke informatie
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Kennisname van rechten en plichten
  Van leden en vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich houden aan de rechten en plichten, die vastgelegd zijn in de reglementen van de club. De reglementen zijn als pdf-bestanden opgenomen op de NMHC-site in de hoofdgroep Organisatie. Het betreft: • De statuten van NMHC; • Het huishoudelijk reglement van NMHC; • Het contributiereglement van NMHC, • De gedragscode voor sportiviteit en respect van NMHC.